WIP:
Collaboration with Installtechno.

Producers: Ivan Sidelnikov & Andrey Golikov 

Art-Director: Konstantin Zharov
CG-Supervisor: Andrey Kosogov
Project Managers: Elena Kiseleva, Alexander Ivchenko
Concept Artists: Yuriy Khohlov, Ilya Nikolaev, Andrey Vozny
3D Modelers: Anton Turkin, Oleg Volokhov
UI Designer: Artem Rozanov
CG Generalists: Alexander Semyonov, Dmitriy Yarkov, Dmitry Belov,
Alexey Kornev, Maxim Solovyov, Anton Obmoin
FX Artists: Elena Saprykina, Nikolay Sosna, Igor Kozitsin, Artem Sokolov, Igor Kochergin
Compositing Artist: Igor Samorodov
Graphic Designers: Ilya Nikolaev, Olga Vetrova
Back to Top