Yolki 1914 (transitions)

Transitions for "Yolki 1914" movie. For Bazelevs: Timur Bekmambetov, Olga Kharina, Kseniya Kiseleva.

Sketches:
Motion fragments:
WIP
Movie "Yolki 1914": Imdb or Kinopoisk.
Back to Top